dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyINTERMEDIATE AND ADVANCED
Poziom zaawansowany, jest kontynuacja poziomu Upper- Intermediate.
Celem zajęć jest ugruntowanie zdobytej wiedzy i poszerzenie jej o kolejne struktury gramatyczno-leksykalne, szczególnie zwracając uwagę na wszelkie wyjątki i odstępstwa od reguł występujące języku angielskim.
Po zakończeniu cyklu zajęć z poziomu Advanced uczeń jest w stanie przeprowadzić rozmowę z "native speaker" na różnorodne tematy z wyjątkiem tematów ściśle specjalistycznych, które wymagają przygotowania odpowiedniego zaplecza leksykalnego.