dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyBEGINNERS
Jest to poziom dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka angielskiego lub pragnących odświeżyć zapomniane podstawy.

Po zakończeniu cyklu zajęć osoby uczące się języka angielskiego na poziomie "beginners" powinny poradzić sobie w bezpośredniej rozmowie na tematy związane z jego otoczeniem np. rodzina, hobby, dom, nauka, praca itp. Celem zajęć jest również rozwinięcie umiejętności pisania, czytania, mówienia i słuchania. Wśród zagadnień leksykalnych, który uczący się języka pozna znajdą się między innymi:

 • przedstawianie siebie i innych,
 • czynności dnia codziennego,
 • udzielanie i rozumienie wskazówek i informacji,
 • podawanie godziny.
 • Natomiast materiał gramatyczny na poziomie "beginners" obejmuje między innymi:
 • liczebniki główne oraz liczebniki porządkowe,
 • zaimki osobowe, dzierżawcze,
 • konstrukcje "there is" i "there are",
 • szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, przeczącym i pytającym,
 • czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych.