dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyDzieci 6-7 lat uczą się m.in.:
 • rozumienia poleceń i wyjaśnień lektora,
 • nazw członków rodziny, zwierząt, przedmiotów wokół nas, kolorów, części ciała.
 • Sprawność mówienia na tym etapie to m.in.:
 • udzielanie odpowiedzi "tak/nie" na proste pytania,
 • używanie krótkich zwrotów grzecznościowych,
 • umiejętność nazwania ludzi i przedmiotów.
 • Dzieci na tym etapie uczą się przez zabawę na zasadzie "posłuchaj, powtórz i zapamiętaj". Na zajęciach wykorzystywane są gry, muzyka, piosenki, ruch i rysowanie.

  Dzieci 8-9 lat rozwijają następujące sprawności językowe:
 • rozumienie ze słuchu: instrukcji, prostych sytuacji komunikacyjnych, informacji zawartych w prostych wypowiedziach, nazw osób i przedmiotów z otaczającego nas świata,
 • mówienie - poprawne budowanie prostych odpowiedzi, formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, nazywanie przedmiotów i ich poprawnej wymowy i intonacji,
 • czytanie ze zrozumieniem, szukanie pożądanych informacji, domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu, pisanie.

  Dzieci 10-11 lat są w stanie rozwinąć cztery sprawności językowe:
 • rozumienie ze słuchu i prawidłowe reagowanie w sytuacjach, gdy nie wszystkie słowa są zrozumiałe,
 • konwersacje - umiejętność wypowiadania się i podtrzymywania prostej rozmowy,
 • czytanie szczegółowe ze zrozumieniem,
 • pisanie listów, krótkich opowiadań, wypełnianie prostych ankiet.