dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyZajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich
 • Zajęcia odbywają się na 3 różnych poziomach zaawansowania.
 • Młodzież w grupach 6-8 osobowych spotyka się 1 raz w tygodniu na 90-min. lekcję.
 • Zajęcia trwają od września do czerwca i obejmują dwa semestry.
 • Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem metody komunikatywnej, w oparciu o nowoczesne podręczniki przystosowane dla każdej grupy wiekowej, o tematyce interesującej dla nastolatków. Ciekawe materiały dodatkowe wykorzystywane w trakcie zajęć sprzyjają naturalnej komunikacji.
 • Zachęcamy rodziców do kontrolowania postępów dziecka poprzez stały kontakt z lektorem i wgląd w testy sprawdzające.
  DODATKOWO I BEZPŁATNIE UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z:
 • konsultacji ze swoim lektorem w przypadku nieobecności na zajęciach
 • biblioteczki szkoły

  Kursy z języka angielskiego dla maturzystów prowadzimy na dwóch poziomach:
 • podstawowym
 • rozszerzonym.

  Kursy przeprowadzane są w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz formę i strukturę egzaminu maturalnego. W czasie kursu kładziemy nacisk na równomierne rozwijanie wszystkich umiejętności językowych. Uczymy jak poradzić sobie ze wszystkimi wymogami egzaminu ustnego oraz pisemnego. Uczymy jak, uzyskiwać i udzielać informacji, relacjonować, negocjować oraz jak bezbłędnie napisać listy oraz wypracowania przewidziane w arkuszach maturalnych.

  Program kursu na poziomie podstawowym obejmuje m.in:
  1. Słownictwo tematyczne zawarte w wymaganiach maturalnych.
  2. Mówienie: dialogi: udzielanie i uzyskiwanie informacji, relacjonowanie, prowadzenie negocjacji, oraz rozmowa na podstawie ilustracji.
  3. Pisanie: wiadomość, zaproszenie, ogłoszenie, opis, list nieformalny, list formalny.
  4. Słuchanie: doskonalenie rozumienia ze słuchu, wszystkie rodzaje ćwiczeń.
  5. Gramatyka: powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych.

  Program kursu na poziomie rozszerzonym obejmuje m.in:
  1. Słownictwo tematyczne zawarte w wymaganiach maturalnych.
  2. Mówienie: rozmowa na podstawie materiału stymulującego, prezentacja tematu.
  3. Pisanie: recenzja, rozprawka, opowiadanie.
  4. Słuchanie: doskonalenie rozumienia ze słuchu, wszystkie rodzaje ćwiczeń.
  5. Gramatyka: powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych.