dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyELEMENTARY
Jest to poziom dla osób, które pragną utrwalić zakres gramatyki i słownictwa z poziomu Beginners i poznać nowe zagadnienia typu:

  • Past Continuous,
  • porównywanie przymiotników,
  • czasowniki nieregularne,
  • konstrukcja "to be going to",
  • podstawowe czasowniki modalne.
  • Celem zajęć jest nie tylko rozwinięcie umiejętności prowadzenia swobodniejszej rozmowy na tematy z poziomu Beginners, ale również na tematy bardziej abstrakcyjne, typu:
  • wyrażanie uczuć,
  • przedstawianie swoich planów
    .