dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyINTERMEDIATE
Poziom średiozaawansowany wyższy, jest kontynuacją poziomu Intermediate. Celem zajęć jest ugruntowanie już zdobytej wiedzy i poszerzanie jej o kolejne struktury gramatyczno-leksykalne. Po zakończeniu nauki na poziomie Upper-Intermediate uczeń jest w stanie formułować płynne i spontaniczne wypowiedzi na dowolnie zadany temat. Nabierze on także większej swobody w mówieniu i będzie potrafił bez większych problemów wyrażać swoją opinię, prezentując odpowiednie argumenty i wnioski. Na poziome Upper-Intermediate posługiwanie się wszystkimi czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi nie powinno sprawiać kłopotów. Na materiał gramatyczny składają się między innymi następujące zagadnienia:

  • mowa zależna (reported speech),
  • zdania warunkowe typ mieszany (mixed conditionals),
  • czas Future Perfect Continuous,
  • Unreal Past,
  • Infinitive / Gerund - zmiany znaczenia.