dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyMATURALNY
Celem zajęć jest przygotowanie do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym jaki i rozszerzonym. Egzamin maturalny składa się z dwóch części:

  • egzaminu ustnego,
  • egzaminu pisemnego,

    Na zajęciach kładzie się nacisk na rozwinięcie umiejętności mówienia niezbędnych do zdania części ustnej egzaminu. Szczególna uwagę poświęca się również przygotowaniu do części pisemnej i do jej poszczególnych etapów:
  • Listening Comprehension - słuchanie,
  • Reading Comprehension - czytanie ze zrozumieniem,
  • Use of English - praktyczne użycie znanego słownictwa i form gramatycznych,
  • Composition - napisanie eseju, listów, wiadomości i pocztówek.