dla dzieci 6-12 lat
dla młodzieży
dla dorosłych
Na poziomach
beginners
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced
MaturalnyKursy:
RED - dla dzieci 6-7 lat i 8-9 lat

Dzieci 6-7 lat uczą się m.in.:
 • rozumienia poleceń i wyjaśnień lektora,
 • nazw członków rodziny, zwierząt, przedmiotów wokół nas, kolorów, części ciała.
 • Sprawność mówienia na tym etapie to m.in.:
  udzielanie odpowiedzi "tak/nie" na proste pytania,
  używanie krótkich zwrotów grzecznościowych,
  umiejętność nazwania ludzi i przedmiotów.
 • Dzieci na tym etapie uczą się przez zabawę na zasadzie "posłuchaj, powtórz i zapamiętaj". Na zajęciach wykorzystywane są gry, muzyka, piosenki, ruch i rysowanie.

  Dzieci 8-9 lat rozwijają następujące sprawności językowe:
 • rozumienie ze słuchu: instrukcji, prostych sytuacji komunikacyjnych, informacji zawartych w prostych wypowiedziach, nazw osób i przedmiotów z otaczającego nas świata,
 • mówienie - poprawne budowanie prostych odpowiedzi, formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, nazywanie przedmiotów i ich poprawnej wymowy i intonacji,
 • czytanie ze zrozumieniem, szukanie pożądanych informacji, domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,
 • pisanie.

  ORANGE 10-12 lat
  Dzieci 10-11 lat są w stanie rozwinąć cztery sprawności językowe:
 • rozumienie ze słuchu i prawidłowe reagowanie w sytuacjach, gdy nie wszystkie słowa są zrozumiałe,
 • konwersacje - umiejętność wypowiadania się i podtrzymywania prostej rozmowy,
 • czytanie szczegółowe ze zrozumieniem,
 • pisanie listów, krótkich opowiadań, wypełnianie prostych ankiet.

  BLUE 13-15 lat
  Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich
 • Zajęcia odbywają się na 3 różnych poziomach zaawansowania.
  Młodzież w grupach 6-8 osobowych spotyka się 1 raz w tygodniu na 90-min. lekcję.
  Zajęcia trwają od września do czerwca i obejmują dwa semestry.
 • Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem metody komunikatywnej, w oparciu o nowoczesne podręczniki przystosowane dla każdej grupy wiekowej, o tematyce interesującej dla nastolatków. Ciekawe materiały dodatkowe wykorzystywane w trakcie zajęć sprzyjają naturalnej komunikacji.

  GREEN 16-18 LAT
  Kursy z języka angielskiego dla uczniów szkół średnich i maturzystów prowadzimy na dwóch poziomach:
 • podstawowym
 • rozszerzonym.
  Kursy przeprowadzane są w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz formę i strukturę egzaminu maturalnego. W czasie kursu kładziemy nacisk na równomierne rozwijanie wszystkich umiejętności językowych. Uczymy jak poradzić sobie ze wszystkimi wymogami egzaminu ustnego oraz pisemnego. Uczymy jak, uzyskiwać i udzielać informacji, relacjonować, negocjować oraz jak bezbłędnie napisać listy oraz wypracowania przewidziane w arkuszach maturalnych.
  Program kursu na poziomie podstawowym obejmuje m.in:
  1. Słownictwo tematyczne zawarte w wymaganiach maturalnych.
  2. Mówienie: dialogi: udzielanie i uzyskiwanie informacji, relacjonowanie, prowadzenie negocjacji, oraz rozmowa na podstawie ilustracji.
  3. Pisanie: wiadomość, zaproszenie, ogłoszenie, opis, list nieformalny, list formalny.
  4. Słuchanie: doskonalenie rozumienia ze słuchu, wszystkie rodzaje ćwiczeń.
  5. Gramatyka: powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych.
  Program kursu na poziomie rozszerzonym obejmuje m.in:
  1. Słownictwo tematyczne zawarte w wymaganiach maturalnych.
  2. Mówienie: rozmowa na podstawie materiału stymulującego, prezentacja tematu.
  3. Pisanie: recenzja, rozprawka, opowiadanie.
  4. Słuchanie: doskonalenie rozumienia ze słuchu, wszystkie rodzaje ćwiczeń.
  5. Gramatyka: powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych.


  ADULTS początkujący i zaawansowani
  Są to kursy na poziomach od początkującego do zaawansowanego. Uczestnictwo w takim kursie umożliwia opanowanie umiejętności komunikowania się w języku obcym w zakresie mówienia, rozumienia języka mówionego, pisania i czytania, a co za tym idzie, możliwość swobodnego porozumiewania się w międzynarodowym środowisku.

  HOLIDAY OFFER

  krótkie kursy wakacyjne


  CHANCE
  dla tych którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy